Virtual Reality Powered by Trendolizer

Zo zal het nieuwe premetrostation Opera eruitzien

Trending story found on www.gva.be
Zo zal het nieuwe premetrostation Opera eruitzien
Het project Noorderlijn heeft vrijdag een impressie van het premetrostation Opera in Antwerpen op de wereld losgelaten. Dankzij een virtual reality-filmpje...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments