Virtual Reality Powered by Trendolizer

Teknoboom i jordbruksfylket Hedmark

Trending story found on www.dn.no
Teknoboom i jordbruksfylket Hedmark
(DN+) Norges nye virtual reality-sentrum ligger i et fylke som er mest kjent for skog- og jordbruk. Her tror de VR kan bli like viktig som mobiltelefonteknologi.
[Source: www.dn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments