Virtual Reality Powered by Trendolizer

Geld voor drie projecten met virtual reality-brillen

Trending story found on www.ad.nl
Geld voor drie projecten met virtual reality-brillen
De gemeente Rotterdam trekt bijna twee ton uit voor projecten met virtual reality-brillen. Deze worden gebruikt om buurtpreventieteams te trainen, scholieren voor te breiden op lastige situaties en de eenzaamheid van kankerpatiënten te bestrijden.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments