Virtual Reality Powered by Trendolizer

Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie? - Polish with John #28 [A2] - Ioannes Oculus

Trending story found on ioannesoculus.com
Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie? - Polish with John #28 [A2] - Ioannes Oculus
Love is in the air! Or maybe it isn’t. St. Valentine’s day is near, so in today’s episode of Polish With John I’ll talk about love and friendship. Enjoy! ???? Exercises (ćwiczenia): 1. Complete the gaps with nouns in correct form (Uzupełnij luki rzeczownikami w poprawnej formie): a. Ktoś mnie pokochał i cały … (świat) zawirował. b. …
[Source: ioannesoculus.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments