Virtual Reality Powered by Trendolizer

Facebook radi na sopstvenom operativnom sistemu

Trending story found on www.bl-portal.com
Facebook radi na sopstvenom operativnom sistemu
Odavno je Facebook ušao u svaki aspekt naših života, ali kompanija očigledno ne želi da se zaustavi na tome. Sada želi da se „uvuče“ i u hardver. To je već uradila sa kompanijom Oculus (proizvođačem Oculus VR kaciga), koja je u vlasništvu Facebook-a, ali i dalje nije zadovoljna svojim uticajem na po
[Source: www.bl-portal.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments